Prechádzať
Košík
K doprave zadarmo chýba €65,00 na zaplatenie pre dopravu zadarmo

+420 910 920 516 Po - Pia (9:00 - 17:00)

+420 910 920 516 Po - Pia (9:00 - 17:00)

Čo je Etylénoxid a prečo by sme si naň mali dať pozor?

Čo je Etylénoxid a prečo by sme si naň mali dať pozor?

Etylénoxid je vysoko reaktívna organická zlúčenina, ktorá sa využíva ako surovina na výrobu ďalších chemikálií, ale tiež na sterilizáciu lekárskeho vybavenia. Ide však o preukázaný karcinogén a mutagén a expozícia etylénoxidu môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Aby sa minimalizovalo riziko poškodenia ľudského zdravia, je etylénoxid vzhľadom na svoju vysoko toxickú povahu v mnohých krajinách prísne regulovaný a jeho použitie ako aditíva či pomocné látky pri spracovaní potravín alebo doplnkov stravy je zakázané. 

Z našej skúsenosti ale môžeme potvrdiť, že v EÚ problém kontaminovaných kapsúl existuje a prekročené limity pre rezíduá etylénoxidu sa vyskytujú zhruba u každej tretej kapsule. Väčšina dodávateľov však tento problém nerieši. Spotrebitelia môžu znížiť riziko expozície etylénoxidu nákupom od dôveryhodných výrobcov, ktorí garantujú bezpečnosť a kvalitu svojich výrobkov aj prostredníctvom nezávislých testov a certifikácií, ako je to v prípade našich doplnkov.

Viac o problematike etylénoxidu a kontaminácii potravín či doplnkov touto toxickou látkou sa dozviete v tomto článku.

Čo sa v článku dozviete?:

  1. Čo je Etylénoxid
  2. Toxicita Etylénoxidu
  3. História využitia etylénoxidu v potravinárskom priemysle
  4. Kontaminácia potravinových výrobkov Etylénoxidom v EÚ
  5. Etylénoxid a doplnky stravy
  6. Trime = garancia “EtO free” doplnkov stravy

Čo je Etylénoxid

Etylenoxid je organická zlúčenina (C2H4O), ktorá vzniká ako medziprodukt pri výrobe nemrznúcich zmesí, lepidiel, rozpúšťadiel, liečiv, plastov či textilu. V zmesi s plynným dusíkom alebo oxidom uhličitým sa využíva napríklad na sterilizáciu potravín alebo lekárskeho vybavenia ako sú injekčné striekačky či lekárske nástroje.

Toxicita Ethylenoxidu

Etylénoxid je veľmi toxická látka. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ho radí medzi preukázané karcinogény. Európska agentúra pre chemické látky klasifikuje etylénoxid ako mutagén, karcinogén a látku toxickú pre reprodukciu. [1] 

Etylénoxid spôsobuje podráždenie nosa a dýchacích ciest a môže viesť k bolestiam hlavy, zvracaniu alebo únave. Chronické pôsobenie môže viesť k poškodeniu mozgu, znižovať citlivosť prstov, narúšať koordináciu pohybov alebo spôsobovať poškodenie pečene a obličiek.

 

 

História využitia etylénoxidu v potravinárskom priemysle

Historicky sa etylénoxid používal v potravinárskom priemysle kvôli svojej schopnosti dezinfekcie bez použitia tepelného ošetrenia ako tzv. fumigant (= prchavý pesticídny prípravok používaný v plynnom stave na ničenie chorôb a škodcov).

Dezinfekcia potravín a potravinárskych skladovacích priestorov etylénoxidom však bola vo veľkej časti sveta, vrátane Európy, ukončená. EÚ zakázala v roku 1991 používanie tejto látky kvôli jeho vysoko toxickej povahe. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 boli potom stanovené maximálne limity rezíduí pre etylénoxid v potravinárskych produktoch na 0,05 mg/kg. [1]

Regulácia a používanie etylénoxidu v mnohých krajinách, vrátane Kanady, USA a Indie, sa však veľmi líši od popísanej praxe v rámci Európskej únie. Vyššie menované krajiny totiž stále umožňujú použitie etylénoxidu ako fumigantu potravín v boji proti hubám a nežiaducim baktériám, ale etylénoxid využívajú tiež na dezinfekciu nákladných kontajnerov a skladov. Potenciálne riziko preto predstavujú importované potravinové výrobky, ktoré môžu byť počas skladovania a prepravy etylénoxidom kontaminované .

Kontaminácia potravinových výrobkov Etylénoxidom v EÚ

V septembri 2020 Belgicko po prvýkrát upozornilo prostredníctvom RASFF (systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá) na prítomnosť neprijateľného množstva etylénoxidu v sezamových semienkach dovezených z Indie, keď uvedené úrovne etylénoxidu presahovali viac ako 1000 násobok maximálneho povoleného limitu. [1]

Išlo o prvé z mnohých takýchto upozornení a od septembra 2020 boli v Európskej únii stiahnuté tisíce potravinárskych výrobkov kvôli kontaminácii touto karcinogénnou toxickou látkou.

Išlo predovšetkým o suché potravinové produkty s dlhou dobou trvanlivosti typu korenia, obilniny, cukrovinky, či výrobky obsahujúce aditíva ako napríklad xanthanovú gumu (E415), karubin (E410) alebo guarovú gumu (E412) . 

Etylénoxid a doplnky stravy

V rámci RASFF bolo počas roku 2021 vydané aj upozornenie na kontamináciu uhličitanu vápenatého etylénoxidom, ktorý sa uplatňuje nielen ako potravinové aditívum, ale je tiež využívaný v doplnkoch stravy av nutraceutických kapsuliach.

V reakcii na množiace sa prípady kontaminácie potravinových prídavných látok stanovila Európska komisia limit 0,1 mg/kg pre prítomnosť etylénoxidu v potravinárskych aditívach, ktorý sa vzťahuje aj na etylénoxid použitý pri výrobe kapsúl pre potravinové doplnky. Ak sú limity pre obsah etylénoxidu prekročené, musia byť príslušné výrobky stiahnuté z trhu.

Trime = garancia “EtO free” doplnkov stravy"

Výberom dôveryhodných výrobcov či dodávateľov môžete znížiť riziká príjmov toxického etylénoxidu. Ideálne potom v kombinácii s garanciou testovania akýchkoľvek produktov, u ktorých hrozí potenciálna kontaminácia etylénoxidom. Je vhodné vykonávať testy už na vstupných surovinách ako na hotových výrobkoch, ktoré potom v prípade preukázanej kontaminácie musia byť sťahované z trhu.

Čistota a vysoká kvalita Trime výrobkov je pre nás kľúčové a ani potencionálne riziko kontaminácie toxickou látkou etylénoxidom nám nie je ľahostajné. V praxi sme sa bohužiaľ stretli s tým, že limity pre rezíduá etylénoxidu sú často prekročené. Z toho dôvodu sme sa rozhodli pre vykonanie vlastnej analýzy, ktorá garantuje, že kapsule používané v našich doplnkoch sú tzv. „EtO free“. Príklad našej analýzy, ktorá garantuje splnenie limitov pre rezíduá etylénoxidu, si môžete pozrieť nižšie.

Zdroje:

[1] https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32020R1540

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylenoxid

https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-12/rasff_ethylene-oxide-incident_e410_crisis-coord_20211004_sum.pdf

https://www.safefood.net/food-safety/news/ethylene-oxide

 0 komentáre

Zanechať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred zverejnením schválené.