Prechádzať
Košík
K doprave zadarmo chýba €65,00 na zaplatenie pre dopravu zadarmo

+420 910 920 516 Po - Pia (10:00 - 16:00)

+420 910 920 516 Po - Pia (10:00 - 16:00)

Cookies

Sme spoločnosť Trime s.r.o., IČO 01815148, so sídlom Národní 135/14, 110 00 Praha, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 267083.

Naše kontaktné údaje sú:

E-mail: info@trime.sk
Tel.č.: +420 910 920 516

Prevádzkujeme webové stránky na www.trime.sk. Na týchto webových stránkach pracujeme s cookies. Viac podrobností sa môžete dočítať nižšie.

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odošle do prehliadača, respektíve vášho zariadenia, z ktorého naše webové stránky prezeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám vás rozoznať a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, vykonať analýzu vášho správania, zobraziť vám určitý obsah ai. Viac k jednotlivým cookies píšeme dole.

Aké typy cookies u nás používame?

 • Technické, funkčné – tie sú potrebné na to, aby sme vám zobrazili naše webové stránky a fungovali vám tak, ako majú
 • Analytické, výkonnostné - tieto nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú naše webové stránky z hľadiska správania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť
 • Preferenčné – tieto cookies majú slúžiť na to, aby sa vám náš obsah zobrazoval v nastavení, ktoré preferujete – napríklad v určitom jazyku alebo vám inak uľahčili prezeranie/nákup
 • Marketingové – vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok
 • Bezpečnostné – cookies, ktoré majú za úlohu predchádzať podvodom a prípadne odstraňovať bezpečnostné chyby
 • Neklasifikované - cookies, ktoré v súčasnosti klasifikujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete prehľadne rozpísané v tejto tabuľke.

Na základe čoho cookies spracovávame?

S technickými, funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli poskytnúť.

Analytické, bezpečnostné a preferenčné cookies nám umožňuje spracovať tzv. oprávnený záujem. K takémuto spracovaniu vás ale samozrejme nesmieme akokoľvek nútiť a môžete proti nemu vzniesť tzv. námietku. Toto spracovanie nám znemožníte nastavením prehliadača, pomocou nastavenia cookies lišty alebo prezeraním v anonymnom režime.

Marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu.

Ako sa dá zabrániť využívaniu cookies?

V prvom rade by sme chceli uviesť, že cookies, ktoré zbierame za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na našom webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú vždy uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre jeho fungovanie.

Najjednoduchšia cesta, ako v práci s cookies zabrániť, je cez nastavenie vášho prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu/blokácii cookies nájdete tu:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

Kdo pro nás cookies zpracovává?

 • poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v súlade so svojimi podmienkami - pozrite sa sem.
 • poskytovateľ služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v súlade so svojimi podmienkami – pozrite sa sem.
 • poskytovateľ služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v súlade so svojimi podmienkami –pozrite sa tady.
 • Dognet.sk
 • HotJar
 • Smartlook
 • Drip
 • a ďalšie...
Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete prehľadne rozpísané tu.

  Ďalej by sme chceli spomenúť:

  S vašimi cookies pracujeme my. Pokiaľ ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tejto tabuľke.

  Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, potom na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami).

  V našej spoločnosti nemáme poverencov na ochranu osobných údajov.

  Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679) právo sa na nás obrátiť a chcieť informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania; v určitých prípadoch môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov; požadovať výmaz alebo uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo súdne vymáhať svoje nároky.