Prechádzať
Košík
K doprave zadarmo chýba €65,00 na zaplatenie pre dopravu zadarmo

+420 910 920 516 Po - Pia (10:00 - 16:00)

+420 910 920 516 Po - Pia (10:00 - 16:00)

Udržateľne pre ľudí aj planétu

Veríme, že zdravie našej spoločnosti súvisí so zdravím našej planéty. Preto sme sa rozhodli vybrať tie najlepšie možné riešenia založené na dátach a vede, čím preberáme zodpovednosť za dopad našich produktov na životné prostredie.

Založené na dátach (LCA*), nie trendoch

Analýza životného cyklu produktu (LCA)
Vďaka detailne spracovanej analýze môžeme identifikovať, odkiaľ pochádzajú naše emisie. Vieme, aké materiály použiť, a máme dáta o tom, ako znížiť environmentálny vplyv (napr. ponuka väčších balení).

V spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou
Detailná analýza (LCA) porovnala obalové materiály, prepravné krabice, veľkosť balenia, náplň balenia, spôsob prepravy, pásku a dokonca aj vplyv etikety na životné prostredie.

Meriame 28 environmentálnych ukazovateľov
Rozhodli sme sa nerobiť len populárne marketingovo udržateľné veci, ale skutočne minimalizovať náš vplyv na životné prostredie. Nielen, že znižujeme emisie CO2, ale meriame celkom 28 environmentálnych ukazovateľov.

Založené na dátach (LCA*), nie trendoch

„Plast sa v prípade Trime javí ako najvhodnejší obalový materiál. Avšak najsilnejším miestom, kde môžu minimalizovať dopad na životné prostredie, je frekvencia zasielania. Teda možnosť pre zákazníka objednať balenie s čo najväčším počtom dávok.”

prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD. MBA

  • Vedúci Ústavu udržateľnosti a produktovej ekológie, VŠCHT
  • Odborník na analýzu životného cyklu produktov

Používame obalový materiál, ktorý dáva zmysel. Na základe dát!

Plasty sú o 49% šetrnejšie k životnému prostrediu. Meriame celkový dopad od získavania materiálov až po toxicitu životného prostredia.

Plast

  • Hoci nemá príliš dobrú povesť, používame PET obaly pre väčšinu produktov. Prečo?
  • Priemerná veľkosť plastového obalu našich produktov je o 49 % šetrnejšia k životnému prostrediu, než keby sme použili sklo.
  • Porovnávali sme environmentálny dopad od samotného získania surového materiálu až po toxicitu životného prostredia

Sklo

  • Kedy používame sklo? Vždy pokiaľ to vyžaduje charakter produktu
  • V prípade, že by výber iného materiálu ovplyvnil stabilitu alebo iné vlastnosti produktu, volíme farmaceutické sklo (ktoré je však menej šetrné k prostrediu)
  • Hoci je sklo menej šetrné k životnému prostrediu, pri niektorých produktoch je skrátka potrebné uprednostniť kvalitu a stabilitu surovín a sklo tu má svoje opodstatnenie

Pre lepšiu predstavu môžeme rozdiel jednotlivých variantov s ohľadom na vplyv na prostredie prirovnať dobe svietenia 10 minút alebo 6 hodín.

Čo môžem urobiť ako zákazník na zníženie svojej ekologickej stopy?

My sme svoj diel splnili, váš diel je taktiež dôležitý. Ukážeme vám, ako aj malé rozhodnutia môžu pomôcť.

Prosím, zrecykluj ma!

Robíme pre udržateľnosť prostredia maximum. Teraz je rad na vás. Pokiaľ vezmeme do úvahy iba uhlíkovú stopu (teda žiadne suroviny ani energie), tak 23 – 48 % závisí od toho, či obal zrecyklujete alebo nie. Prosím, urobte to. Je to ľahké a veľmi dôležité.

Udržateľné balenie

Aký je rozdiel v obsahu 30 alebo 90 kapsúl? Veľký! Neverili by ste, ale diferencia je až 33%! Úsporu môžeme prirovnať k svieteniu po dobu 15 minút alebo k 3 hodinám.

Väčšie balenie, nižší dopad

Aj vy môžete prispieť veľkým dielom. Ako? Urobte si väčšiu zásobu na jednu objednávku, spotrebuje sa tak menej obalového materiálu a efekt sa prejaví aj na doprave. Ak porovnáme objednávku s 3 produktmi a 3 objednávky po jednom produkte, je to akoby sme svietili jednorazovo o 6 hodín dlhšie!.

Udržateľnosť nie je len otázka obalovej technológie.

Pôda

Vieme, že zdravie pôdy je pre našu existenciu kľúčové. Vyberáme dodávateľov, ktorí hospodária s pokorou k okolitému prostrediu. Žiadne chemikálie, pesticídy, čisto ekologické poľnohospodárstvo.

Obnoviteľná energia

Naším cieľom je znížiť emisie v každom kroku výrobného procesu. Naši dodávatelia využívajú obnoviteľné zdroje energie vždy, pokiaľ je to možné.

Etické hľadisko

V tomto ohľade máme jasný záväzok. Netestujeme naše produkty na zvieratách. Suroviny vyberáme od dodávateľov, ktorí môžu zaručiť 100% testovanie bez zvierat.

Naše záväzky

Neustále hľadáme inovácie a vylepšenia. Navrhujeme doplnky na úrovni pôvodných potravín, zodpovedajúcim životným potrebám súčasnej generácie, bez toho, aby sme však ohrozili potreby a prostredie budúcich generácií.

rPET 2022

Našim cieľom je ponúkať najvyššiu kvalitu doplnkov stravy, čo najviac sa približujúcich prirodzeným potravinám. Všetko s ohľadom na to, aby za nami aj našimi dodávateľmi zostala čo najmenšia environmentálna stopa. Preto sme sa tiež rozhodli balenie vitamínov v roku 2022 nahrádzať recyklovanými PET fľaštičkami.

Neustála inovácia

Udržateľná budúcnosť ako záväzok voči planéte. Netvoríme produkty na podporu zdravia na úkor zdravia našej planéty. To by nedávalo zmysel. Neustále hľadáme možnosti, kde je možné redukovať dopad na životné prostredie. Máme pred sebou ešte dlhú cestu a prajeme si, aby ste nás sprevádzali v každej jednotlivej fáze tohto procesu.

* Metóda posudzovania životného cyklu (Life Cycle Assessment, LCA)

Je určená na hodnotenie environmentálnych vplyvov produktov. Ide o nástroj založený na meraní technologických, prevádzkových i environmentálnych parametrov jednotlivých operácií, ktoré sa podieľajú na výrobe, transporte, prevádzke či odstránení akéhokoľvek materiálu, zariadenia, paliva či energetického nosiča vstupujúceho do akéhokoľvek štádia životného cyklu posudzovaného produktu

Inovačný voucher

Inovačný voucher

V roku 2020 získala firma Trime s.r.o. podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, realizovanú cez Operačný program Praha – pól rastu SR a čerpanú cez 4. výzvu
Pražský voucher na inovačné projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).
Podpora bola mierená na účasť firmy VŠCHT na projekte „CO2 stopa technológie balenia a výroby doplnkov stravy" za účelom zníženia environmentálneho dopadu. Očakávaným výstupom je LCA analýza. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.